Za čitanje dokumenata trebate imati instaliran Adobe Reader

Školski sportski savez Grada Zagreba

Boškovićeva 4
10000 Zagreb

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, od 08:00 do 15:00

Tel 01/481-6340, 01/481-1472, Fax 01/481-6264
skolski-sport-zg@skolski-sport-zg.hr

Goran Hudovsky
predsjednik saveza

predsjednik.saveza@skolski-sport-zg.hr

Zvonimir Halamek
glavni tajnik

zvonimir.halamek@skolski-sport-zg.hr
Tel: 01/4851-766

Snježana Milković
poslovni tajnik

snjezana.milkovic@skolski-sport-zg.hr
Tel: 01/4816-340

Hrvoje Lekić
stručni suradnik

hrvoje.lekic@skolski-sport-zg.hr
Tel: 01/4851-715

Dario Franjić
stručni suradnik

dario.franjic@skolski-sport-zg.hr
Tel: 01/4851-717

Hrvoje Borovina
stručni suradnik

hrvoje.borovina@skolski-sport-zg.hr
Tel: 01/4851-716

Tijela saveza

 

  • Skupština - najviše tijelo upravljanja Savezom, a čine ju po jedan zastupnik svakog školskog sportskog društva, a njom predsjeda predsjednik Saveza
  • Izvršni odbor (čini ga sedam članova iz redova skupštine):
  • Goran Hudovsky, predsjednik - Ivan Bertović - Zvonimir Bićanić - Tomislav Čaklec - Ivana Kutle - Natalia Radanović - Damir Štokić
  • Komisija za pravila i propise (čine ju tri člana koji nisu članovi skupštine):
  • Tatjana Jacović - Zoran Mlinarić – Velimir Čarapina