Odmorko prijave
Klikom na datum u kalendaru za kojeg postoji događaj za prijavu, otvorit će se skočni prozor za izbor događaja. Ukoliko za navedeni događaj još ima slobodnih mjesta, klikom na link "Prijavi se" (uz događaj za koji želite obaviti prijavu) otvara se novi skočni prozor u kojem je potrebno ispuniti tražene podatke i klikom na gumb "Prijavi se" obaviti prijavu.
<
>
Lipanj 2024
ODMORKO PROLJEĆE 2024.
ODMORKO ZIMA 19. - 23.2.
HAKL 3X3 2024.
ODMORKO ZIMA 27.12. - 5.1.
ODMORKO TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE
ODMORKO LJETO 2023.
ODMORKO NA SLJEMENU
ODMORKO PROLJEĆE 2023.
ODMORKO ZIMA 2023.
ODMORKO LJETO 2022.
ODMORKO PROLJEĆE 2022.
ODMORKO
ODMORKO ZIMA 2022.
ODMORKO TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE
ODMORKO LJETO 2021.
ODMORKO NA SLJEMENU
ODMORKO PROLJEĆE 2021.
ODMORKO TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE
ODMORKO LJETO 2020.
ZIMA 2020.
SLOBODNO KLIZANJE