Sportski praznici

Hrvatski školski sportski savez u suradnji sa županijskim školskim sportskim savezima i uz potporu Ministarstva turizma i sporta pokreće projekt pod nazivom „Sportski praznici.

CILJ I SVRHA PROJEKTA

Cilj je projekta uključivanje što većeg broja djece u organizirani oblik tjelesne aktivnosti. Sudjelovanje u programu koji bi se provodio na otvorenom prostoru, poštujući epidemiološke mjere te pod stručnim vodstvom kineziologa, omogućiti će učenicima dodatno kvalitetno programirano vrijeme i nakon završetka redovite nastave.

CILJANA SKUPINA

Sadržaj programa namijenjen je učenicima osnovnih škola, dakle od 1. do 8. razreda.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Provedba projekta planirana je na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Za sada je planirano da se u svakoj županiji i Gradu Zagrebu formiraju 3 (tri) lokacije (po potrebi i više). Lokacija podrazumijeva prostore osnovne ili srednje škole što uključuje i vanjska igrališta, sanitarne čvorove i školsku dvoranu za slučaj kiše. Na lokaciji će se koristiti i ostali potrebni rekviziti i sprave za vježbanje.

U 2022. godini lokacije su:

  • OŠ ALOJZIJA STEPINCA
  • OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA
  • OŠ MALEŠNICA
  • OŠ MARINA DRŽIĆA
  • OŠ ODRA

Datumi i grupe:

  • Grupa od 27. lipnja do 1. srpnja
  • Grupa od 4. do 8. srpnja
  • Grupa od 11. do 15. srpnja
  • Grupa od 18. do 22. srpnja
CIJENA ZA KORISNIKE

Program je u potpunosti besplatan za učenike. Svaki će učenik koji pristupi programu dobiti majicu, a svakog dana učenik će dobiti obrok i vodu.

ŠTO SADA? KAKO SE PRIJAVITI?

Preko ove poveznice odabirom željenog datuma i lokacije u kalendaru prijava.