Univerzalna sportska škola

Temeljni je cilj Univerzalne sportske škole okupiti što veći broj djece u životnoj dobi od 6. do 10. godine te ih uključiti u organiziranu tjelesnu aktivnost pod stručnim nadzorom. Poslovi i zadaci sustavne sportske poduke u Univerzalnoj sportskoj školi specifični su, razlikuju se od nastavnih poslova i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture u školama, ali i od trenažnih poslova i zadaća sportskih klubova. Posebnost proizlazi iz odgojnih komponenata koje su u procesu sportske poduke u ravnopravno zastupljene s obrazovnim.

Znanstveno je dokazano kako se motoričkim razvojem djece potiče i emocionalni, intelektualni i socijalni razvoj. Pomanjkanje motoričkih aktivnost i nedostatak igre može usporiti kako fizički tako i mentalni razvoj djece. Često vlada zabluda kako će se motorički potencijali djece razviti bez vanjskih utjecaja. Fizička aktivnost ili tjelesno vježbanje predstavlja jedan od najznačajnijih segmenata poticaja rasta i razvoja djece navedene dobi. Uz intenzivan rast i razvoj, kroz koji prolaze djeca te dobi, značajnije karakteristike su aktivnosti tipa hodanja, trčanja, skakanja, bacanja, penjanja, puzanja, kotrljanja i slično. Te se aktivnosti nerijetko identificiraju s osnovnim oblicima kretanja. Razvoj tih oblika kretanja ne odvija se ravnomjerno nego postupno, u igri. Međutim, svi ciljevi i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture ne mogu se ostvariti isključivo igrom; nužni su i drugi sadržaji, osobito oni utilitarnoga karaktera, no i njih treba provoditi tako da djeci vježbanje bude ugoda, zabava i igra, a ne mučna obveza. Kroz sportsku poduku djeca stječu potrebna znanja, umijeća, navike, odnosno odgajaju se za sustavno bavljenje sportom. Jedan od važnijih zadataka Univerzalne sportske škole je kroz igru i zabavne sadržaje djeci dati određene spoznaje o sportu i sportskim granama te kod djece pobuditi interes za daljnjim bavljenjem sportom kako bi po završetku Univerzalne sportske škole bili spremni odabrati specifičnu granu sporta, odnosno određeni sport.

Motorički su sadržaji izabrani u skladu s mogućnostima djece, a treninzi se održavaju u školskim sportskim dvoranama dva puta tjedno po 45 minuta uz prisustvo stručnjaka koji zadovoljavaju kriterije za rad s djecom u okviru izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti koji su propisani u Zakonu o športu čl. 60. stavak 3. (Osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu na razini sveučilišnog studija i ispunjavaju uvjete za učitelja odnosno nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture sukladno posebnom propisu). Rad univerzalnih sportskih škola sastavni je dio djelovanja školskoga sportskog društva.

Dijagnostika antropometrijskih karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece provodi se dva puta godišnje (inicijalna i finalna provjeravanja). Temeljem dobivenih rezultata prati se individualni i grupni napredak, utvrđuju se i ispravljaju nedostaci, detektiraju se izrazito nadarena djeca i valorizira se cjelokupan program.

Želeći omogućiti razvoj, prije svega dječjih motoričkih, a potom i emocionalnih, psiholoških i socijalnih potencijala napravljen je adekvatan program rada Univerzalne sportske škole. Program nije usmjeren na stvaranje vrhunskih sportaša, već na poticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece gdje je važno istaknuti kako upravo Univerzalna sportska škola predstavlja temelj za stvaranje budućih vrhunskih sportaša.

USŠ RAD U ODJELJENJIMA 2023./2024.
USŠ ODJELJENJA 2023./2024.
RAD U ODJELJENJIMA