Proba
1.EKONOMSKA voditeljica JASNA REŠKOVIĆ
Proba
1.GIMNAZIJA voditeljica MARIJA KARAPANDŽA
Proba
1.TŠ TESLA voditelj GORAN KRALJ
Proba
2.EKONOMSKA voditeljica IVANA KUTLE
Proba
3.GIMNAZIJA voditelj ZORAN GALIĆ
Proba
5.GIMNAZIJA voditeljica SANJA KOSOVIĆ
Proba
7.GIMNAZIJA voditelji PETAR PARADŽIK i JELENA ADAMOVIĆ
Proba
9.GIMNAZIJA voditeljica DUBRAVKA DIEL SAMARŽIJA
Proba
10.GIMNAZIJA voditeljica VANESA JURIĆ
Proba
11.GIMNAZIJA voditelj GORAN BERIĆ
Proba
13.GIMNAZIJA voditelj TOMISLAV KRAMARIĆ
Proba
15.GIMNAZIJA voditelj DAMIR BRAJKOVIĆ
Proba
DRVODJELJSKA voditelj TOMISLAV BORŠO
Proba
EL.STROJ.OBRTNIČKA voditelj ENIO PRŠA
Proba
ELEKTROTEHNIČKA voditelj JOSIP KAURIN
Proba
GEODETSKA voditeljica SANJA KANTAR
Proba
GORNJOGRADSKA voditelj HRVOJE JAMBREŠIĆ
Proba
GRADITELJSKA voditelj MARINKO CVITANOVIĆ
Proba
HOTEL.RURISTIČKA voditelj ROBERT MAGDIĆ
Proba
KLASIČNA voditelj MATKO JURINOVIĆ
Proba
L.VRANJANINA voditeljica NIKOLINA ANIĆ
Proba
OBRT.GRADITELJSKA voditelj IVICA FRANCESCHI
Proba
PGIEŠ K.ZRINSKI voditelj MLADEN NIKOLAŠEVIĆ
Proba
POŠTANSKA voditelj IVAN ARAGOVIĆ
Proba
PREHRAMBENA voditelj DEAN FILKOVIĆ
Proba
PŠ V.PRELOGA voditelj IVAN KLANAC
Proba
SESVETE voditeljica MARICA PELIVAN
Proba
STŠ F.VRANČIĆA voditelj KREŠIMIR BRČIĆ
Proba
ŠPORTSKA voditelj SAŠA IVANIŠEVIĆ
Proba
T.BREZOVAČKOG voditeljica VESNA VDOVIĆ FILAKOVIĆ
Proba
TEHNIČKA voditelj JADRANKO MILANOVIĆ
Proba
TRGOVAČKA voditelj NIKŠA MARINKOVIĆ
Proba
UPRAVNA voditeljica VIŠNJA ROSSI PERKOV
Proba
ZDRAVSTVENO UČIL. voditeljica TATJANA STIBILJ BATINIĆ