vijesti

U OŠ TRNSKO OBILJEŽEN 1. MEĐUNARODNI FAIR PLAY DAN

Objavljeno: 9. listopada 2020.

Aktivnosti kojima je 1. Međunarodni fair play dan obilježen u OŠ Trnsko u Zagrebu su predavanja učenicima na satima tjelesne i zdravstvene kulture. Predavanja su provodili profesori TZK s ciljem shvaćanja i unapređenja Fair play ponašanja u sportu.


Smatramo da se vršnjačko nasilje uvelike može prevenirati Fair play ponašanjem. Učenicima su putem raznih brošura (Živjeti fair play) i letaka predstavljeni programi i projekti koji se provode.Učenici koji se bave sportom, a i oni koji nisu baš aktivni su uvidjeli koliko Fair play znači u sportu ali i svakodnevnom životu. Reakcijama učenika i njihovim osobnim iskustvima dalo se primijetiti kako su predavanja o Fair playu pala na plodno tlo.

Učiteljice razredne nastave su učenicima također predstavile Fair play putem raznih video uradaka i predavanja.


U predvorju je postavljen plakat kojim se promovira Fair play.


Više informacija možete pronaći na mrežnoj stranici Hrvatskog školskog sportskog saveza.