vijesti

WEBINAR - KVALITETA NASTAVE TZK U UVJETIMA PANDEMIJE

Objavljeno: 13. listopada 2020.

Poštovane kolegice i kolege,


obavještavamo vas da će se u srijedu, 14. listopada 2020. godine u 20:00 sati održati webinar: "Kvaliteta nastave TZK u uvjetima pandemije".


Kolegica Meri Matušan, prof. savjetnica, izložit će svoj pristup nastavi, pokazati svoj GIK, tematsko planiranje i dnevnu pripremu.


Molimo vas da se pridružite sastanku od 19:45 - 20:00 sati (ne ranije - kako bi se na Teamsim-a izbjeglo otvaranje više sastanaka istovremeno).


Kolegica Meri Matušan će pozvati sudionike na sastanak u 19:45 sati, a webinar će početi u 20:00 sati. Na pozivu za sastanak pisat će oznaka "M".


Za sava pitanja slobodno se obratite na adresu elektroničke pošte zagreb.udruga.kineziologa@gmail.com.