vijesti

PREDAVANJE UDRUGE KINEZIOLOGA GRADA ZAGREBA

Objavljeno: 16. prosinca 2020.

Poštovani/e kolege/ice,

Udruga kineziologa Grada Zagreba poziva vas na predavanja (stručna usavršavanja) o neurorazvojnim izazovima osnovnoškolske djece. Predavanja su također namijenjena i profesorima TZK u srednjim školama.

I. predavanje, 22. prosinca 2020. od 19.00 – 20.30 sati                   
Tema: “Razumijevanje deficita pažnje/hiperaktivnog poremećaja (ADHD-a): Lijena, zločesta i neodgojena djeca?”

II. predavanje, 23.  prosinca 2020. od 19.00 – 20.30 sati                   
Tema: “Razumijevanje poremećaja senzoričke integracije (SPD): Preosjetljiva, nespretna, autistična djeca?”

Predavačica: dr. sc. Andreja Bartolac 

Predavanja će se održati preko virtualne platforme MS Teams-a.

Više informacija o predavanjima pogledajte na mrežnoj stranici Udruge.