vijesti

SLOBODNO KLIZANJE - ZAVRŠETAK PROGRAMA

Objavljeno: 28. veljače 2020.

Obaviještavamo vas da sa današnjim danom (petak, 28.02.2020. godine) završavamo sa slobodnim klizanjem  na SRC ŠALATA u sklopu programa Odmorko tijekom škole godine.